ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЕЧІР / ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕЧЕР -30.03.2023 19:30

Всі курси є безкоштовними та на 100% фінансуються Центром зайнятості

 • Індивідуальна мовна підготовка
 • Індивідуальне консультування з питань кар’єри
 • Подальше навчання від рівня німецької мови B1

  > ІТ (мова курсу англійська та німецька)
  – Cyber Security Analyst (Аналітик з кібербезпеки)
  – Software Tester QA Full Stack Test Automation Engineer (SDET) (тестувальники програмного забезпечення)
  – Full Stack Web Entwickler (Веб-розробник повного циклу)

  > Pädagogik und Soziales (Педагогіка, соціальні науки та багато іншого)
  Lehrkräfteprogramm für Ausländische Lehrer*in (Педагогічна програма для іноземних вчителів)
  Kitahelfer*in/Erziehungshilfer*in (Помічник вихователя / асистент вихователя)
  Sozialpädagogische Hilfskraft (соціальний працівник)
  Schulbegleiter*in/Integrationsassistent*in (Шкільний супроводжуючий / асистент з інтеграції)

  > Фінанси

  > Догляд

Плануйте свою кар’єру з EVB Training!

 • Ласкаво просимо до Німеччини!
 • Ми допоможемо вам оселитися в Німеччині.
 • Наші співробітники також розмовляють:
  – українською мовою
  – російською
  – англійською

30.03.202319:30

все курсы бесплатные 100% финансируются центром занятости

 • Индивидуальная языковая подготовка
 • Индивидуальное консультирование по вопросам карьеры
 • Дальнейшее обучение с уровнем немецкого языка B1 > ІТ (язык курса английский и немецкий)
  Cyber Security Analyst (Аналитик по кибербезопасности)
  Software Tester QA Full Stack Test Automation Engineer (SDET) (тестировщики программного обеспечения)
  Full Stack Web Entwickler (Веб-разработчик полного набора)

  > Pädagogik und Soziales (педагогика и социальные вопросы)
  Lehrkräfteprogramm für Ausländische Lehrer*in (Программа для иностранных преподавателей)
  Kitahelfer*in/Erziehungshilfer*in (Помощник Кита/ассистент педагога)
  Sozialpädagogische Hilfskraft (социальный работник)
  Schulbegleiter*in/Integrationsassistent*in (Школьный компаньон/помощник по интеграции)

  > Финансы

  > Уход

Планируйте свою карьеру с EVB Training!

 • Добро пожаловать в Германию!
 • Мы поможем вам обустроиться в Германии.
 • Наши сотрудники также говорят на:
  – украинском
  – английском
  – русском

Ви можете зареєструватися на безкоштовну інформаційну зустріч з вищевказаних тренінгів, заповнивши форму нижче.
Вы можете зарегистрироваться на бесплатную информационную встречу по вышеуказанным тренингам, заполнив форму ниже.


  ×